Do knižnice aj za remeslom

Priestor vstupnej haly Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach ožije od 26. augusta remeslom. Knižnica spolu s umeleckou a reklamnou agentúrou KULTOBIN pripravili výstavu Od krosien ku kobercom. Jej cieľom je priblížiť návštevníkom nielen tkáčske remeslo, ale aj výrobu krosien, stroja slúžiaceho na výrobu tkanín.

Výstava predstaví výrobky manželov Kopilcových z obce Potoky pri  Lipanoch. Pani Marta je zručnou tkáčkou, ktorá vyrába tkané koberce a pán Jozef vyrába krosná. „U nás tkala prababička, babička, moja mama a ja pokračujem v tejto tradícii,“  hovorí pani Marta. Spočiatku tkala na starých krosnách,  podľa ktorých jej zručný manžel zhotovil nové. Všetky spoje na krosnách sú kompletne z dreva, nenájdete na nich klince ani spojovacie skrutky. Dnes už krosná od pána majstra Kopilca využívajú mnohé organizácie i individuálni klienti, ktorí si ich nevedia vynachváliť. Na výstave návštevníci nájdu koberce a koberčeky a budú si môcť prezrieť aj drevené krosná, na ktorých vznikajú. Okrem toho, že krásne voňajú drevom, sa na nich výborne tká. Dôkazom toho sú aj  kvalitne utkané koberce pani Marty.

Tkáčstvo patrí medzi staré remeslá. Podľa archeologických nálezov bolo tkanie na území Slovenska známe už v neolite. V stredoveku bola remeselná výroba tkanín organizovaná v cechoch predovšetkým v mestách. Toto ľudové remeslo sa udržalo do dnešných dní a nachádza si priaznivcov aj prostredníctvom tvorivých dielní.

Každý, kto chce bližšie spoznať tkáčske remeslo a dozvedieť sa viac o zručnosti autorskej dvojice, si môže výstavu pozrieť do 21. septembra 2020 počas otváracích hodín knižnice.