Milé čitateľky, milí čitatelia,

oznamujeme vám, že pobočka KVP (Hemerkova 39) bude od stredy 27. septembra 2023 do piatka 13. októbra dočasne zatvorená z dôvodu vykonávania revízie knižničného fondu.

Čitatelia z MČ Košice-Sídlisko KVP môžu v tomto čase využiť ktorékoľvek iné pracovisko našej knižnice. Knihy môžete vrátiť aj do biblioboxu pred centrálnou knižnicou na Hviezdoslavovej 5.

Tešíme sa na vás pri opätovnom otvorení alebo na niektorom z iných pracovísk knižnice.