Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva knihovníčky a knihovníkov na odborné vzdelávanie v rámci cyklu Upgradni sa.

V utorok 26. septembra 2023 sa o 9:30 uskutoční v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5, Košice) prednáška na tému Umelecký prednes nemusí byť nuda.

Prednáška vedená zážitkovou formou poradí ako vybrať literatúru pre umelecký prednes. Bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, základné otázky a odpovede pri výbere literatúry vhodnej na umelecký prednes, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text či autora pre recitátora od detí až po dospelého interpreta s ohľadom na kritériá hodnotenia umeleckého prednesu na súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Renáta Jurčová, vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, odbor dramaturgia. Je režisérka, herečka a dramaturgička v občianskom združení Tri bodky na ceste. Pracuje ako odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Pôsobí ako lektorka workshopov zameraných na recitáciu, pohyb či divadlo po celom Slovensku ale i v zahraničí. Vydala básnickú prvotinu Na ceste za. Na svojom konte má ale aj rôzne články pre časopis Javisko, metodiku pre umelecký prednes, či herecký pohyb ale aj knihu Na ceste k prednesu.

Na podujatie je potrebné sa prihlásiť najneskôr do piatka 8. septembra prostredníctvom online formulára.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Realizáciu projektu Upgradni sa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.