Prázdniny sú tu a my sme si pre vás na celé leto pripravili zaujímavé  knižné tipy na čítanie pre malých i veľkých. V rámci projektu Prečítané leto sa každý týždeň zameriame na jednu zaujímavú tému, ku ktorej pre vás na našich pracoviskách pripravíme výber kníh, ktoré s danou témou súvisia. Spolu tak objavíme množstvo zaujímavých kníh, na ktoré by sme možno inak trochu pozabudli.

1. týždeň: O mestách

2. týždeň: O drakoch

9. júla 2020 o 10:30, Centrálna požičovňa (Hviezdoslavova 5) Čítanie o drakoch – čítanie deťom, výstava kníh a ďalšie aktivity pre deti na tému o drakoch.

3. týždeň: O dverách a oknách

16. júla 2020 o 10:30, Centrálna požičovňa (Hviezdoslavova 5) Okná a dvere do rozprávky –  čítanie deťom, výstava kníh a ďalšie aktivity pre deti na tému o oknách a dverách.

4. týždeň: O stromoch

5. týždeň: O tichu a načúvaní

6. týždeň: O kuchyni

7. týždeň: O ostrovoch

8. týždeň: O ponožkách a topánkach

9. týždeň: O knihách