Výstava Prvé spoločné roky je ďalším podujatím v rámci Dní českej kultúry 2023. Prístupná bude v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5) od 27. septembra do 23. októbra 2023 počas otváracích hodín.

Situácia po prvej svetovej vojne priniesla obrovské zmeny na politickej mape Európy. V jej strede sa spojili dva malé národy a vytvorili spoločný štát – Československo. Stalo sa to 28. októbra 1918. Veľkú zásluhu na tom mali najmä dve silné osobnosti – Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik. Kolekcia dobových fotografií z archívu Českej tlačovej kancelárie pripomína aj ďalšie tváre a atmosféru z doby úplného začiatku spoločného fungovania Čechov a Slovákov.

Súčasťou vernisáže výstavy bude prezentácia knihy Alice Masarykovej  Dětství a mládí: Vzpomínky a myšlenky za účasti jednej z editoriek knihy, Dagmar Hájkovej, pracovníčky Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied ČR.

Alica Garrigue Masaryková (1879–1966), výrazná osobnosť českej a slovenskej spoločnosti prvej  polovice 20. storočia a prvá predsedníčka Československého červeného kríža, zasvätila svoj život práci v humanitárnej oblasti. Počas svojho života čelila niekoľkým krízovým situáciám: väzeniu za prvej svetovej vojny a dvom núteným odchodom do exilu v roku 1939 a 1948. V týchto ťažkých časoch sa vo svojich spomienkach vracala k svojmu detstvu v intelektuálne inšpiratívnom prostredí rodiny T. G. Masaryka a jeho ženy Charlotty, ktoré kládlo veľký dôraz na vzdelanie, zdravý životný štýl a spoločenskú  angažovanosť.  Memoáre vznikli v päťdesiatych rokoch 20. storočia, keď žila v exile v USA.