Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2020 bolo spojené s udelením výročnej Ceny Slovenskej asociácie knižníc (SAK) za mimoriadny počin knižnice. Výročnú cenu „SAKAČIK“ za rok 2020 získala Verejná knižnica Jána Bocatia(VKJB) za projekt s celoslovenským dosahom  literárny e-magazín Knihy na dosah.