Prednášku s názvom Komunikácia žien so súdmi v Above v 18. storočí prezentuje Mgr. Radka Palenčárová, doktorandka z Historického ústavu SAV.