Prednášku s názvom O platidlách v období prvej ČSR prezentuje historik a numizmatik Mgr. Patrik Fečo.