Prednášku s názvom O kritickom myslení prezentuje literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička z FF PU v Prešove Mgr. Mária Klapáková, PhD.