Prednášku s názvom O cestovaní v 19. storočí prezentuje kurátor – historik Mgr. Rastislav Molda, Phd. z Liptovského múzea v Ružomberku.