Prednášku s názvom O úlohe jedla v literatúre prezentuje literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD.