Prednášku s názvom O škole neresti v minulosti prezentuje doktorandka z Ústavu historických vied Univerzity v Pardubiciach Mgr. Dominika Kleinová.