Samuel Pačenovský    2.12.1892 Vyšná Slaná – 30.12.1971 Košice

Prof. Samuel Pačenovský patril k významným pedagógom telesnej výchovy na Slovensku a je považovaný za jedného zo zakladateľov a veľkých propagátorov moderného šermiarstva v Košiciach.

Narodil sa 2. decembra 1892 v gemerskej obci Vyšná Slaná (okres Rožňava) v rodine mäsiara Samuela a matky Zuzany, rodenej Vongovej. Mal až 10 súrodencov. Mladý Pačenovský navštevoval ľudovú a meštiansku školu vo svojej rodnej obci. Stredoškolské štúdia absolvoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a vo veku 18 rokov odišiel do Budapešti, kde v rokoch 1910–1913 študoval na vysokej škole telesnej výchovy. Vysokoškolské štúdia ukončil na Karlovej univerzite v Prahe v rokoch 1920-1921.

Ihneď po skončení štúdií sa zamestnal ako učiteľ telesnej výchovy, najskôr na gymnáziu v Ružomberku a potom na slovenskom gymnáziu v Košiciach, pričom externe vyučoval aj na košickej reálke a učiteľskom ústave. Svojou svedomitou a profesionálnou prácou sa výrazným spôsobom pričinil o rozvoj školskej telesnej výchovy v Košiciach. Podporoval napríklad klasické grécko-rímske zápasenie, box, džudo a spolu s lekármi na hodinách nápravného telocviku pomáhal chorým a pohybovo nevládnym žiakom. No športom číslo jeden sa v živote Samuela Pačenovského stal šerm. Venoval sa mu už od svojich 14 rokov, najskôr aktívne v pražskom klube Riegel Praha a neskôr ako dlhoročný tréner.

S trénerskou kariérou začal v roku 1926 na Akademickom gymnáziu v Prahe. O dva roky neskôr (1928) založil a viedol šermiarsku školu vo vlastnej telocvični na dnešnej Štefánikovej ulici v Košiciach a tiež telocvik pre širokú verejnosť. Záujemcovia, či už dospelí alebo deti sa mohli hlásiť poobede medzi druhou a štvrtou hodinou. Popri praktickej a teoretickej výučbe spravoval a publikoval podľa svojich úprav poznatky talianskej, francúzskej a maďarskej šermiarskej školy. V roku 1952 sa stal trénerom košických šermiarov z klubu TJ Lokomotíva Košice, kde vychoval viacerých vynikajúcich športovcov s medzinárodnými úspechmi (napr. Pavol Širola, Katarína Ráczová-Lokšová). Neskôr bol trénerom v klube TJ Slávia Veterinár. Pri svojej trénerskej práci kládol veľký dôraz na budovanie kvalitnej mládežníckej základne s dôrazom na dobre fungujúci kolektív. V polovici 60. rokov 20. storočia navštevovalo jeho telocvičňu na vtedajšej Gottwaldovej ulici č. 36 štyrikrát do týždňa v priemere 40 pokročilých šermiarov a 30 začiatočníkov. V roku 1964 získal titul „Zaslúžilý tréner.“ Práci s mládežou venoval svoj voľný čas aj po odchode na dôchodok. So zanietením sledoval všetky zahraničné šermiarske školy, dennodenne študoval nové prvky, ktoré sa snažil aplikovať pri vlastnej výučbe. Veľkú pomoc a podporu mu pritom poskytovala celá rodina, či už v osobe manželky Oľgy, učiteľky a bývalej aktívnej šermiarky alebo syna Samuela, taktiež šermiara, športového funkcionára a lekára.

Súbežne s trénerskou funkciou pôsobil prof. Pačenovský ako vedúci Katedry telesnej výchovy na Vysokej škole veterinárnej v Košiciach (1952-1964), externý pedagóg Telovýchovného ústavu Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1962 ako zastupujúci profesor pre teóriu a metodiku telesnej výchovy. V roku 1958 získal docentúru. Svoje bohaté pedagogické znalosti a poznatky z oblasti telovýchovy a šermiarstva aplikoval nielen v praxi, ale aj v teoretickej rovine. Už v medzivojnovom období napísal niekoľko štúdií a článkov na tému telovýchovy stredoškolského žiactva. Jeho publikačná činnosť sa prejavila najmä po roku 1945, či už v podobe popularizujúcich článkov, odborných štúdií (Spolupráca telovýchovných odborníkov s lekármi v telesnej výchove. Bratislava, 1949), učebníc šermu (Taktika šermu na základě Pavlovova učení o vyšší nervové činnosti. Praha, 1960; Šerm. Praha, 1962; Taktika šermu. Bratislava, 1964), či metodických príručiek pre trénerov.

Zomrel náhle 30. decembra 1971 v Košiciach vo veku 80 rokov.

Posledné miesto odpočinku Samuela Pačenovského sa nachádza na košickom Verejnom cintoríne na parcele č. XIV.

Zdroje fotografií:
Východoslovenské noviny, 13.3.1959.
Východoslovenské noviny, 2.4.1961.
Východoslovenské noviny, 30.10.1963.
Tänzer, Ivan – Kálný, Slávo. Prvý gól. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1964.
TJ Lokomotíva VSŽ 1946-1966. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1966.
Východoslovenské noviny, 18.04.1970.