Dejepisný spolok v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Právnická fakulta UPJŠ vás srdečne pozývajú na prednášku JUDr. Ivana Vaňa, PhD. pod názvom Štátne občianstvo a prechod majetku obyvateľov dedín pririeknutých Poľsku.

Podujatie sa uskutoční 19. septembra 2023 (utorok) o 16.00 hod. v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.