Slogan pre jubilujúcu knižnicu Jána Bocatia tvorila verejnosť

Podľa rodného listu, ktorým je v prípade Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) Memorandum vo veci zachovania knižnice, podpísané starostom Pavlom Novákom v roku 1924, oslavuje knižnica v tomto roku sté narodeniny. Hoci korene knižnice, ktorá patrí medzi najväčšie a najstaršie na Slovensku, siahajú do 17. storočia.

VKJB si svoju storočnú existenciu bude pripomínať počas celého roka. Do odštartovania osláv zapojila verejnosť, ktorá sa mohla zapojiť do anonymnej súťaže o jubilejný slogan. Komisia vyberala slogan, ktorý bude knižnica používať počas celého roka, z vyše stovky doručených návrhov. Odmenu získali tvorcovia víťazného sloganu  Storočie príbehov pokračuje. Tvorcom návrhu bol tím. „Komisia víťazný slogan vnímala ako pozitívny a optimistický, ktorý zároveň pôsobí dynamicky a moderne. Zaujalo nás, že používa slovo „príbehy“, ktoré evokuje kľúčovú úlohu knižnice“, uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Cenu, ktorá je spojená s finančnou odmenou v zmysle štatútu súťaže s názvom K stovke za stovku, sa víťazi rozhodli venovať na nákup edukačných pomôcok a hier pre oddelenie detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.