Vážení priatelia hudobného umenia!

Po letnom období nastáva čas našich pravidelných hudobných  podvečerov v spoločnosti  nesmrteľných  diel  klasickej hudby.

Srdečne vás pozývame na októbrové stretnutie Kruhu priateľov hudby, venované piesňovej tvorbe dvoch majstrov tohto žánru – Gustava  Mahlera a  Richarda Straussa. Uskutoční sa 4. októbra 2023 o 16:00 na hudobnom oddelení knižnice (Hlavná 48).

Tešíme sa na stretnutie.