Vážení priatelia hudobného umenia!

Srdečne vás pozývame na prvé tohtoročné klubové stretnutie, ktoré bude v prebiehajúcom Roku českej hudby venované osobnosti a tvorbe Leoša Janáčka.

Podujatie sa uskutoční v stredu 7. februára 2024 o 16:00 sa na hudobnom oddelení (Hlavná 48).

Srdečne pozývame.