Vážení priatelia hudobného umenia!

Srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutie Kruhu priateľov hudby, v rámci ktorého si pripomenieme 8o. výročie narodenia hudobného skladateľa, pedagóga a významnej osobnosti hudobného života Košíc Jozefa Podprockého. Podujatie sa uskutoční 3. apríla 2024 o 16:30  na hudobnom oddelení (Hlavná 48).

Tešíme sa na vás.