Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás srdečne pozýva na populárny Sviečkový koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 2. septembra o 19:30 hod. na nádvorí Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici č. 48 v Košiciach.

Pri svetle sviečok vytvorí skvelú atmosféru Zbor sv. Cecílie pri Chráme sv. Alžbety spolu s Musicou Iuvenalis a Triom zobcových fláut zo ZUŠ v Gelnici, ktoré je víťazom 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale.

Sviečkový koncert je už tradičným podujatím v rámci 12. ročníka Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov, ktorý organizuje Sláčikový orchester Musica Iuvenalis.

Program 12. ročníka festivalu Šengenský poludník nájdete na tomto linku – http://www.sengenskypoludnik.eu/