Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás srdečne pozýva na populárny Sviečkový koncert, ktorý sa uskutoční v piatok 2. júla o 20:45 hod. na nádvorí Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici č. 48 v Košiciach.

Pri svetle sviečok vytvorí skvelú atmosféru Sliezsky komorný zbor AD LIBITUM z poľského Cieszyna.

Sviečkový koncert je už tradičným podujatím v rámci 13. ročníka Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov, ktorý organizuje Sláčikový orchester Musica Iuvenalis.

Program 12. ročníka festivalu Šengenský poludník nájdete na tomto linku – http://www.sengenskypoludnik.eu/