Dejepisný spolok v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás srdečne pozývajú na prednášku Richarda Papáča (Východoslovenské múzeum) pod názvom Tisitz strel do tvogeg Hunczvuttszkey Matzeri.“ Dehonestácie a nadávky v Košiciach v ranom novoveku.

Podujatie sa uskutoční 20. februára 2024 (utorok) o 16.00 hod. na regionálnom oddelení knižnice na Hlavnej 48 v Košiciach.

Tešíme sa na Vašu účasť.