V pobočke KVP predstaví od 25. novembra tvorbu svojich klientov rehabilitačné stredisko Radosť. Dielka, s radosťou a pre potešenie oka i duše vyrobené, spestria priestory knižnice.

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ vzniklo ako občianske združenie. Ich hlavným cieľom je rehabilitácia a aktivizácia ľudí s psychickým ochorením. Podporujú u klientov výdrž, odvahu, schopnosť sústredenia sa na pracovnú činnosť a samostatnosť s prihliadnutím na individuálne potreby a možnosti každého klienta.

Ich cieľovou skupinou sú občania s psychickou poruchou s ťažkým zdravotným postihnutím, rôzneho veku, vzdelania, fyzickej výkonnosti a individuálneho stupňa osobnostného vývinu. Klientov sa snažia prostredníctvom rôznorodých aktivít a sociálnej rehabilitácie naučiť tešiť sa zo života aj napriek handicapu.

Cieľom aktivít a činností je rozvoj pracovných zručností, schopností a návykov, komunikácie a asertívneho správania sa, zvyšovanie sebavedomia, koncentrácie, výdrže, odvahy a samostatnosti podľa individuálnych potrieb a možností klientov.

Výstava prezentuje výsledky práce s klientmi hlavne v oblasti výtvarnej umeleckej tvorby. Prístupná bude počas otváracích hodín knižnice do 30. januára 2023.