Výstavy výtvarníkov amatérov v čitárni centrálnej požičovne knižnice pokračujú. Výstavu MILAN KOSTUR – obrazy, pripravili kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja: Centrum kultúry Košického kraja, Verejná knižnica  Jána Bocatia a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave.

Autor sa narodil v Červenom Kláštore v roku 1941, v súčasnosti žije a tvorí v Betliari.

Po dosiahnutí dôchodkového veku sa začal venovať maľovaniu a rezbárstvu naplno. Od roku 2008 sa aktívne zúčastňuje výtvarných súťaží. Svojou tvorbou sa radí medzi insitných umelcov. Jeho úprimná tvorba žne úspechy a tak sa môže pochváliť každoročným postupom do celoštátneho kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby a pravidelnými umiestneniami na krajských kolách súťaže Výtvarné spektrum.

Za svoje najväčšie úspechy považuje účasť na medzinárodných výstavách naivnej tvorby Naiva Bratislava 2019 a 2020 a cenu na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum 2011. Zúčastňuje sa tiež medzinárodných sympózií u nás aj v zahraničí.

Jeho inšpiráciou sú spomienky na detstvo, rodina, dedina, kvety a príroda, ktorou je bezprostredne obklopený už od detstva. V jeho tvorbe prevažujú maliarske techniky ako tempera, olej a akryl, ktoré vynikajú vo farebných kontrastoch pestro sa striedajúcej štruktúry krajiny, dedinskej architektúry s výjavmi z bežného života. Autor otvorene hovorí, že svoje obrazy nepredáva, má rád pocit keď sú s ním.

Milan Kostur každým svojim dielom odkrýva kúsok zo svojho života a pohľadu naň. Môžeme sa tak na chvíľu zastaviť a vnímať, ako sa pred nami otvára jeho srdce, ktoré je v každom jeho obraze.

Výstava potrvá do 14.augusta 2022 a je prístupná počas otváracích hodín centrálnej pobočky knižnice.