Centrum kultúry Košického kraja a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach predstavujú v rámci spoločného projektu Umenie v čitárni tvorbu insitnej výtvarníčky Zuzany Molitorisovej z Košíc.

Výtvarníčka svoj talent naplno rozvinula až v dôchodkovom veku, kedy sa prihlásila do výtvarného krúžku seniorov vedeného Ing. arch. Evou Lorenzovou. Profesijný život zasvätila práci s deťmi ako vychovávateľka. Láskavý a vrelý vzťah k deťom, prírode a objavovaniu kultúrneho bohatstva našej krajiny sa naplno odzrkadlil aj v jej tvorbe. Systematická práca, štylizácia motívov, hľadanie foriem, ako aj hra s farebnými plochami, vyprofilovali autorkin individuálny prejav. Záujem výtvarného obecenstva si získala bohatou imagináciou, prirodzeným talentom aj úprimnou čitateľnosťou  diel. Prvýkrát vystavovala v roku 2018.

Výstava v priestoroch čitárne Centrálnej požičovne Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach je prístupná od 1.10.2021 do 20.12.2021.