Kristína Ambrišková – obrazy

Centrum Kultúry Košického kraja (CKKK) v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) ponúknu od júla 2021 návštevníkom čitárne v Centrálnej požičovni knižnice potešenie z tvorby košických výtvarníkov pod názvom Umenie v čitárni. Čitatelia tak môžu popri čítaní novín a časopisov, na ktoré boli doteraz zvyknutí, čítať aj skryté významy v autorských dielach, ktoré v divákovi dokážu vyvolať nevšedný zmyslový zážitok.

Prvou vystavujúcou je Kristína Ambrišková, jej obrazy budú vystavené do konca septembra 2021. Nasledujúci štvrťrok potom skrášli steny čitárne svojimi dielami iný košický výtvarník.

Kristína Ambrišková žije a tvorí v Košiciach. Svoje výtvarné nadanie rozvíjala už v detstve. Vyštudovala zlatníctvo v Michalovciach a neskôr odbor keramika na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. V súčasnosti sa venuje maľbe inšpirovanej tvorbou austrálskych domorodcov, ktorú prispôsobila našej kultúre. Svoju maliarsku techniku nazvala pointilikristum (point /z franc. bod, bodka,  kristi – meno autorky / kresťanstvo, um/umenie). Tematika jej diel je rôznorodá, zahŕňa  florálne motívy, kompozície, avšak dominujúcou je sakrálna téma. Všetky jej maľby rozprávajú príbeh, sú hlboko precítené, premeditované, v každom obraze je ukrytá myšlienka lásky k životu, k pravým hodnotám, ktoré sa viac ako na veci hmotné, zameriavajú na tie duchovné. Autorka sa od roku 2017 aktívne zapája do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja.

„Človek sa nezaobíde bez viery, lásky a nádeje. Nádej v mojej tvorbe dáva dôveru v budúcnosť, napĺňa srdce radosťou a túžbou po šťastí. Naučme sa byť vďační za svoj život, za nové príležitosti a múdro ich využívajme,“ hovorí o svojej tvorbe Kristína Ambrišková.