V košickom Konzultačnom stredisku virtuálnej univerzity 3. veku, ktoré je v Centrálnej požičovni VKJB, sa v stredu 29. septembra  uskutočnila prvá video prednáška kurzu „Umenie ranej renesancie v Taliansku“ a v pondelok 4. októbra bolo prvé stretnutie ďalšieho kurzu tejto univerzity „Rituály európskych kráľovských rodov“. Odštartovali sme tým zimný semester vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, ktorý sa uzatvára 31. decembra 2021. Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe a dá sa študovať len v konzultačných strediskách.