Dejepisný spolok v Košiciach, Verejná knižnica Jána Bocatia  v Košiciach a Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ vás srdečne pozývajú na prezentáciu novej publikácie Márie Fedorčákovej – Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320-1526).

Podujatie sa uskutoční 12. októbra 2021 (utorok) o 16.00 na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto si prosím pripravte potvrdenie o očkovaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.