Prvým stretnutím sa 23. septembra v pobočke knižnice na sídlisku Terasa,  začal cyklus Záhradkárske vademecum. Realizovať sa ho podarilo vďaka dotácii z  rozpočtu Mestskej časti Košice – Západ. Cyklus je zameraný na teoretické i praktické rady na pestovanie rastlín, stromov či kvetov. Chce záhradkárov inšpirovať aj poskytnúť užitočné odporúčania ako sa starať o pôdu, vodu a rastliny v záhrade a v praktickej časti si účastníci vzdelávacieho podujatia vyskúšajú aj aranžovanie. Lektorom je Ing. Robert Gregorek, PhD., zástupca riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ, botanik, vedec, včelár a chovateľ.