Kniha v našom katalógu

Pútavé, zábavné a zároveň bolestivo ťažké, miestami až brutálne čítanie. Vietnamci v Amerike, ako aj iní presídlení ľudia, vnímajú vzťah s pôvodnou krajinou rôzne. Kým niektorí chcú zabúdať a začínajú úplne nový život, s väčším alebo menším úspechom, iní si chcú práveže pamätať, aj po viacerých generáciách. Často si ale neuvedomujeme, že všetci si pamätáme ináč a pri migrácii sa súvislosti rozšíria o ďalšie dimenzie. Tento debutový román, s Pulitzerovou cenou z roku 2016, ich zachytáva a ukazuje iný uhol pohľadu.

Svoju dvojakosť hlavný protagonista nielenže priznáva, je na ňu hrdý a chytrácky ju využíva aj na špiónstvo a politické intrigy. Vojna vo Vietname, alebo Americká vojna, ako je známa vo Vietname, zanechala v ľuďoch hlboké traumy. Práve literatúra je jedným z priestorov na spracovanie tráum, a tento román nám v tom pomáha na viacerých úrovniach. Aj tým, že skúma možnosti a úskalia reprezentácie.

Román je prerozprávaný v prvej osobe, čo zaručuje istý pocit blízkosti, ba až intimity. Využíva rôzne prvky postmoderného štýlu: intertextualitu, reflexivitu, metafikciu, no má čitateľne spoľahlivú, teda celkom plynulú naráciu.

Knihu odporúča: Zuzana Lučkay Mihalčinová