Vymysli slogan k 100. výročiu knižnice a vyhraj 100 eur

Pri príležitosti 100. výročia založenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach vyhlasujeme súťaž o výročný slogan.

Od 2. do 23. februára 2024 nám môžete vyplnením tohto formulára posielať vaše nápady na originálny, výstižný slogan (v rozsahu max. 1 vety), ktorý nás bude sprevádzať celým rokom 2024.

Víťaza najlepšieho textu vyberie komisia zložená z pracovníkov knižnice a odborníkov z oblasti literatúry. Meno autora, ktorý získa odmenu 100 eur, vyhlásime 6. marca 2024 počas Týždňa slovenských knižníc.

Neváhajte, zapojte sa, súťažte o odmenu za najkreatívnejší nápad, ktorý nás bude sprevádzať celým jubilejným rokom.

Podmienky súťaže:

  • Slogan musí byť vlastný, nepoužívajte autorsky chránený obsah.
  • Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím sloganu pre účely výročnej kampane Verejnej knižnice Jána Bocatia v roku 2024.
  • Prevzatím finančnej odmeny autor súhlasí s ďalším bezodplatným používaním sloganu pre účely výročnej kampane Verejnej knižnice Jána Bocatia v roku 2024.
  • Udeľujete vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, na účely spracovania po dobu trvania súťaže.