Dejepisný spolok v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia  v Košiciach vás srdečne pozývajú na prednášku Andrása Szeghyho – Vizsolyská Biblia, ktorá sa uskutoční 5. októbra 2021 (utorok) o 16.00 na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto si prosím pripravte potvrdenie o očkovaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.