Obľúbená čitateľská súťaž je tu opäť. V centre pozornosti 12. ročníka projektu Vráťme knihy do škôl je motivovať deti k čítaniu kníh.

Novinkou aktuálneho ročníka je súťaž v písaní mikropoviedok. Celoslovenská súťaž je určená pre materské, základné a stredné školy na celom Slovensku. Po prvý raz sa do projektu zapája aj Košický samosprávny kraj.

Jej princíp je jednoduchý. Stačí si prečítať ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dve strany. Čitateľ má objasniť, prečo si vybral práve túto knihu a čo mu dielo prinieslo.

Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci I. stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje. V súťaži sa neposudzuje literárna kvalita príspevkov, dôležité je čítať.

Z doručených príspevkov sa víťazi pre jednotlivé kategórie určujú žrebovaním. Uzávierka súťaže je 1.4.2024. V hre je aj množstvo zaujímavých cien. Ocenená bude aj najaktívnejšia škola ako aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Súťaž Vráťme knihy do škôl organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom spolu so samosprávnymi krajmi na Slovensku.

Viac informácii o projekte nájdete tu: www.vratmeknihydoskol.sk.

Tak čo, zapojíte sa?