Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vyhlasuje anonymnú súťaž na návrh nového vizuálneho štýlu knižnice.

Kompletné súťažné podmienky

Prihláška do súťaže

Cieľom súťaže je vytvoriť nový vizuálny štýl Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti knižnice.

Predmetom súťaže je návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Typ súťaže – verejná anonymná súťaž.

Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky a študentov/ky príslušného odboru. Účastníkmi môžu byť právnické aj fyzické osoby. Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne dva návrhy. Návrhy, ktoré budú podané v identickej podobe so študentskou prácou vypracovanou a prezentovanou na prieskume FU TUKE, bez potrebného dopracovania, nebudú akceptované.

Súťaž je vyhlásená dňom 15. 4. 2024 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej stránke Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach www.vkjb.sk. Prihlasovanie do súťaže a odovzdávanie návrhov bude prebiehať od 15. 4. 2024 do 10. 5. 2024. Uzávierka súťaže je 10. 5. 2024 do 12:00 hod.

Predpokladaná lehota na zasadnutie hodnotiacej komisie bude do 10 pracovných dní od termínu doručenia návrhov. Oznámenie výsledkov autorom bude do 3 pracovných dní od zasadania hodnotiacej komisie. Termín uzavretia zmluvy o realizácii loga a dizajn manuálu s vybraným autorom/kou: do 5 pracovných dní od oznámenia výsledkov autorom. Termín pre víťaza súťaže, s ktorým bude uzavretá zmluva o realizácii loga a dizajn manuálu, na odovzdanie finálneho digitálneho návrhu vo vektoroch a jednoduchého manuálu je do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Odmena pre prvých 3 účastníkov s najvyšším bodovým ohodnotením bude vo výške 200€. Odmena pre víťaza súťaže, s ktorým Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o realizácii loga a dizajn manuálu:  3 000 €.

Informácie o súťaži poskytne a návrhy preberie tajomníčka súťaže Mgr. Monika Barvirčáková, sutaz@vkjb.sk, tel.: +421 55/62 232 91; Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 042 61 Košice. Prosíme účastníkov, aby samotné grafické návrhy zasielali v anonymizovanej podobe.