Medzinárodný folklórny festival Cassovia folkfest tento rok začína výstavou vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

Výstava je zameraná na prezentáciu abovskej tradičnej výšivky. Abovská krojová výšivka očarúva svojou farebnosťou a štýlom vypracovania všetky generácie. Stala sa súčasťou aj bežného života ako dekoračný prvok na oblečení, grafický prvok na rôznych predmetoch dennej potreby, je dokonca edukatívnym nástrojom mladej generácie. Svojou jedinečnosťou a originalitou oprávnene púta pozornosť nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Obnovená krása výšivky sa tak v mnohorakej podobe stáva nositeľom našich kultúrnych tradícií, našou národnou identitou.

Výstava bude prístupná počas otváracích hodín knižnice od 15. júna do  8.augusta 2022.

Výstava je venovaná pamiatke Eriky Švedovej, dlhoročnej speváčke FS Železiar, neskôr FS Košičan, ktorá prebúdzala v ľuďoch lásku k ľudovej kultúre a remeslám a snažila sa ju uchovať pre ďalšie generácie.