Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozýva na besedu s archeológom Štefanom Olšavom o jeho knihe – Zabudnutý osud Zlatého mesta, o ilustrovanom príbehu z dejín Nižnej Myšle.

Beseda s archeológom a autorom knihy sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra o 16:30 v priestoroch regionálneho oddelenia na Hlavnej 48.

Mgr. Štefan Olšav je archeológ, v súčasnosti pôsobí ako doktorand na Archeologickom ústave SAV v Nitre a ako predseda o.z. Collegium Myssle, ktoré zabezpečuje prevádzku Archeoskanzenu Nižná Myšľa. Vo svojej výskumnej práci sa venuje pravekému vývoju na území východného Slovenska. Zameriava sa najmä na výskum archeologického náleziska Nižná Myšľa, ktoré je známe nálezmi zo staršej doby bronzovej.

Tešíme sa na vašu návštevu.