Milé čitateľky, milí čitatelia,

pozývame vás na prezentáciu dvoch publikácií z oblasti filozofie, ktoré prednedávnom vyšli vo vydavateľstve Horská lucerna.

Kniha Petra Takáča Žižek a tí druhí. Ideológia v postideologickej dobe ukazuje, že dejiny neskončili a za našim predstieraným cynizmom sa ukrýva skrytá viera v to, v čo veria druhí.

Kniha Ivany Komanickej Konať univerzitu si kladie otázku, či nekrotený kapitalizmus ponecháva univerzitám priestor kriticky reflektovať spoločnosť a rozvíjať slobodné bádanie.

S oboma autormi sa v priestoroch regionálneho oddelenia knižnice (Hlavná 48) bude vo štvrtok 18. mája o 16:00 rozprávať literárny kritik Martin Makara.

Tešíme sa na vás.

Peter Takáč je filozof a publicista. Doktorandské štúdium z filozofie absolvoval na Pedagogickej fakulte na Karlovej univerzite v Prahe. Venuje sa sociálnym a environmentálnym témam, problému ideológie a filozofii Slavoja Žižeka. Je spolueeditorom publikácie Slavoj Žižek a kritika ideológie (2019). Publikuje v Pravde, Listoch, Knižnej revue a SOK-u, Sdružení pro levicovou teorii.

Ivana Komanická je autorka, teoretička umenia a kurátorka. Zaoberá sa kritikou ideológie kreativity. Kurátorsky okrem iného pripravila výstavu See You There (2011) pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi či výstavu Tvorivosť a revolúcia (2019). Pôsobí na Filozofickom ústave SAV v Bratislave.