Vážení priatelia hudobného umenia,

srdečne vás pozývane na marcové stretnutie Kruhu priateľov hudby do spoločnosti symfonických básní majstrov českej hudby 19. storočia Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu.

Podujatie sa uskutoční v stredu 1. marca 2023 o 16:00 na hudobnom oddelení Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Tešíme sa na vašu návštevu.