Otvorením vynovenej pobočky na Terase na Triede SNP 48 odštartuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) sériu podujatí, na ktoré pozýva počas Týždňa slovenských knižníc od 6. do 10. marca. Knižnica pripravila literárnu besedu so známymi autorkami Veronikou Folentovou a Vitaliou Bella, burzu kníh a LP platní, či špeciálny bonus pre ženy a dievčatá počas Medzinárodného dňa žien.

Noví, no aj registrovaní čitatelia knižnice si počas celého Týždňa slovenských knižníc môžu uplatniť 50 % zľavu zo zápisného.

Pre návštevníkov so záujmom o ekologické, pestovateľské, či prírodopisné témy knižnica pripravila Zelenú poličku. Na všetkých svojich pobočkách touto formou čitateľom ponúka tematický výber pútavých titulov zo svojho fondu, ktoré sú zamerané na „eko“ a „zelené“ témy.

Vynovená pobočka VKJB na sídlisku Terasa na Triede SNP (pri Bielom dome) privíta návštevníkov slávnostným otvorením 6. marca. Čitatelia sa môžu tešiť na nový, atraktívny priestor, v ktorom vznikli tri oddychové zóny – detský kútik, zóna  pre mládež a čitáreň.  Modernizáciu umožnili finančné príspevky z Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja. Pobočku ozdobila zaujímavá autorská grafika, ktorá nevšedným spôsobom reflektuje atmosféru sídliska.

V pondelok 6. marca bude o 16:30 v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 workshop pre záhradkárov. Odborníci zo Správy mestskej zelene Košice záujemcom ukážu a poradia, ako štepiť a rozmnožovať ovocné stromy.

Hudobnému skladateľovi Petrovi Ebenovi a jeho synovi, známemu hercovi a moderátorovi Markovi Ebenovi, bude venované hudobno-literárne popoludnie z cyklu Už viem, čo budem čítať a počúvať. Podujatie s názvom S otcom a synom medzi notami bude v utorok 7. marca o 16:30 v hudobnom oddelení VKJB na Hlavnej ul. 48.

V stredu 8. marca od 14:00 do 18:00 bude v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 obľúbená burza kníh a platní.

Knižnica Jána Bocatia sa zapojila do celoslovenského podujatia s názvom Je nás počuť.  V rovnaký deň 8. marca a rovnakú hodinu od 15:30 sa v slovenských knižniciach číta nahlas na verejných priestranstvách. Počas tohtoročného spoločného čítania bude rezonovať téma dezinformácií a hoaxov. Čítanie vo VKJB bude v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5.

Knižnica Jána Bocatia 8. marca počas Medzinárodného dňa žien odpustí ženám a dievčatám sankčné poplatky za knihy vrátené po termíne. Bonus môžu využiť čitateľky v centrálnej knižnici, na  regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48, pobočkách na sídliskách Terasa, KVP, Furča, Nad jazerom, v Barci a Šaci.

Vo štvrtok 9. marca bude o 17:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5 beseda z cyklu 1+1. Pozvanie prijali známe novinárky a autorky knihy s názvom Ako byť šťastný? Veronika Folentová a Vitalia Bella. Hudobne program spestrí skupina Soren.  Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.