Alexander Eckerdt    6.7.1922 Košice – 24.8.1992 Košice

Maliar, grafik a kresliar Alexander Eckerdt predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností košickej výtvarnej scény druhej polovice 20. storočia. Eckerdtov charizmatický umelecký životný príbeh bol osudovo zviazaný s košickým prostredím a mestom Košice.

Narodil sa 6. júla 1922 v Košiciach v rodine mäsiara a údenára Ladislava Eckerdta. V roku 1949 sa stal litografickým učňom v tlačiarenskom závode Pravda (predtým Wiko) v Košiciach. Súbežne však absolvoval aj večerné kurzy kreslenia u Ľudovít Felda a Júliusa Bukovinského, v rokoch 1951-1952 študoval na Základnej škole grafickej a Grafickej priemyslovke v Bratislave. V roku 1952 bol prijatý na Vysokú školu umení v Bratislave, kde absolvoval oddelenie grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka.

Po ukončení štúdií pracoval ako ilustrátor v časopise Hét. Od 60. rokov 20. storočia začal individuálne vystavovať svoje diela, viedol večerné výtvarné kurzy pre pracujúcich, externe vyučoval na Ľudovej škole umenia, inicioval vznik tvorivej skupiny Roveň, stal sa členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a získal niekoľko ocenení. V roku 1963 uzavrel manželstvo s Boženou Nedzelovou a v roku 1966 sa presťahoval do bytu na Watsonovej ulici.

Dielo Alexandra Eckerdta vo svojej komplexnosti predstavuje jeden z významných celkov slovenskej grafiky, kresby a maľby. Svoje výtvarné aktivity začal rozvíjať na konci päťdesiatych rokov a od svojich počiatkov bola postavená proti prejavom oficiálnej estetiky socialistického realizmu. Inšpiroval sa najmä tvorbou modernistov M. Chagalla, F. Tichého a ďalších, pričom charakteristickým znakom jeho snaženia v prvej polovici 60. rokov bola tvarová skratka, geometrický výraz, dekoratívnosť kompozícií, nárast obsahovosti farby i zvyšujúca sa poetickosť, zároveň maliarske umenie úzko spájal s grafikou, kresbou a ilustráciami. Motívy vyberal z najbližšieho okolia rodného mesta. Často personifikoval prírodný útvar. Prelínanie prírodného a ľudského fenoménu zohralo dôležitý moment v jeho tvorbe. Od 70. rokov svoj tematický okruh stabilizoval a zameral sa viac na ľudskú figúru, medziľudské vzťahy, na motívy lásky a rodiny.

Popri umeleckej činnosti bol Eckerdt vášnivý rybár a aktívny športovec. Venoval sa lyžovaniu, šachu, cyklistike a pretekárskemu plávaniu.

Alexander Eckerdt zomrel v lete roku 1992 krátko po výročí svojich šesťdesiatych narodenín.

Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach, Galérie mesta Bratislavy, SNG v Bratislave, Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne, Šarišskej galérie v Prešove a v ďalších. V roku 2004 bol v dome rodiny Eckerdtových na Kováčskej ulici 33 otvorená malá galéria Alexandra Eckerdta, v ktorom našla umiestnenia aj jeho pamätná izba.

Posledné miesto odpočinku Alexandra Eckerdta sa nachádza na košickom Verejnom cintoríne na parcele č. VIII.

Zdroje fotografií:
Večer, 10.1.1984.
Haščáková-Vizdalová, Gabriela. Profily. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1982.
Alexander Eckerdt (1932-1992). Košice : Východoslovenská galéria, 2007.