Darujte nám svoje 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% – tlačivo na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní 2%  pre naše občianske združenie spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať na ktoromkoľvek pracovisku Verejnej knižnice Jána Bocatia. Radi ho za Vás doručíme na Daňový úrad.

 

Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% pre Priatelia knižnice Jána Bocatia o.z. nájdete aj na každom pracovisku knižnice.

 

Priatelia knižnice Jána Bocatia, o.z. si kladie za cieľ získavať zdroje na nové knihy, skrášlenie priestorov Vašej knižnice a prípravu atraktívnych a hodnotných podujatí.

Sme občianske združenie, ktoré sa tiež usiluje podporovať celoživotné vzdelávanie všetkých vekových kategórií a napomáhať zachovaniu kultúrneho dedičstva. Podporujeme tvorivosť, knižničnú a čitateľskú gramotnosť, duchovný rozvoj.

Poukázaním svojich 2 % pomáhate Priateľom knižnice Jána Bocatia a svojej knižnici.

Dôležité informácie:

Ak ste fyzická osoba, ktorá podáva Daňové priznanie za rok 2023 samostatne, sumu 2% môžete poukázať do 2. apríla 2024 zadaním nasledujúcich údajov:

Priatelia knižnice Jána Bocatia

Adresa: Hlavná 48, 04261 Košice-mestská časť Staré Mesto

IČO: 42407770

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK80 5200 0000 0000 1628 5207 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)

Ak ste fyzickou osobou, ktorá podáva ročné zúčtovanie dane prostredníctvom svojho zamestnávateľa, mali by ste ho o to požiadať do 15. februára 2024, ako aj o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023 spolu s Vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby doručí darca príslušnému Daňovému úradu do 30. apríla 2024.

Ďakujeme