Zachráňme hrady – záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 – 2017

O Slovensku sa hovorí, že je krajinou hradov a zámkov. Kto by predsa nepoznal známe scenérie Oravského alebo Spišského hradu či Bojnického zámku? Sú to cenné a sčasti zachované skvosty našej minulosti. No oveľa viac je takých objektov, ktoré sa z rôznych dôvodov zachovali už len v podobe ruín, teda tzv. torzálnej architektúry. Ba mnohé z nich zostali ukryté dlhé stáročia pred očami zvedavcov v húštine lesov. V posledných dvoch desaťročiach je na Slovensku badať zvýšený záujem o záchranu hradných zrúcanín, predovšetkým dobrovoľníkmi pracujúcimi v rôznych občianskych združeniach, pod dozorom odborných pracovníkov –archeológov, pamiatkárov.

Publikácia Zachráňme hrady – záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002 – 2017 prináša prehľad o 15 rokoch činnosti združenia Zachráňme hrady a aktivitách jeho 28 členov, zachraňujúcich hrady a sakrálne stavby na území celého Slovenska. Z východného Slovenská zahŕňa kniha objekty hradov Brekov, Čičva, Hanigovce, Jasenov, Kamenica, Soľnohrad, Šebeš, Obišovce, Slanec, Šariš, Turňa, Vinné a Zborov. Čitateľ sa tu dočíta nie len o ich stručnej histórii a stavebnom vývoji, ale aj o doterajších aktivitách združení, o archeologických a historicko-architektonických výskumoch i pamiatkových zásahoch, či už v podobe konzervovania hradných murív alebo iných rekonštrukčných prác.

Bohato ilustrovaná kniha zároveň obsahuje odborné príspevky na tému problematiky archívno-historického výskumu hradných areálov, projektových dokumentácií, metodiky obnovy, statického zabezpečenia i kritických postrehov k aktuálnym, historizujúcim rekonštrukciám hradov na území Maďarska.

Dielo nie je určené len pre milovníkov hradov, tzv. hradológov, ale rozhodne pre všetkých ľudí s kladným vzťahom k architektúre a histórii.

Knihu odporúča: Tomáš Ondrejšík

Kniha v našom katalógu