Poučne o

Cyklus video prednášok Poučne o sprostredkuje zaujímavé témy a nevšedné poznatky z rôznych oblastí, napr. histórie, literatúry, umenia, botaniky, medicíny, masmédií…

Formát krátkych videí, ktoré poučia aj zabavia čitateľov knižnice a širokú verejnosť v čase, keď sa prednášok, besied či vzdelávacích aktivít nemôžu osobne zúčastniť.

Poučne o piesni a texte

Prednášku s názvom O piesni a texte prezentuje poetka, vysokoškolská pedagogička a autorka piesňových textov Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

Poučne o škole neresti v minulosti

Prednášku s názvom O škole neresti v minulosti prezentuje doktorandka z Ústavu historických vied Univerzity v Pardubiciach Mgr. Dominika Kleinová.

Poučne o kritickom myslení

Prednášku s názvom O kritickom myslení prezentuje literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička z FF PU v Prešove Mgr. Mária Klapáková, PhD.

Poučne o cestovaní v 19. storočí

Prednášku s názvom O cestovaní v 19. storočí prezentuje kurátor – historik Mgr. Rastislav Molda, Phd. z Liptovského múzea v Ružomberku.