Poučne o

Cyklus video prednášok Poučne o sprostredkuje zaujímavé témy a nevšedné poznatky z rôznych oblastí, napr. histórie, literatúry, umenia, botaniky, medicíny, masmédií…

Formát krátkych videí, ktoré poučia aj zabavia čitateľov knižnice a širokú verejnosť v čase, keď sa prednášok, besied či vzdelávacích aktivít nemôžu osobne zúčastniť.

Poučne o úlohe jedla v literatúre

Prednášku s názvom O úlohe jedla v literatúre prezentuje literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička Mgr. Silvia Rosivalová Baučeková, PhD.

Poučne o piesni a texte

Prednášku s názvom O piesni a texte prezentuje poetka, vysokoškolská pedagogička a autorka piesňových textov Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

Poučne o kritickom myslení

Prednášku s názvom O kritickom myslení prezentuje literárna vedkyňa a vysokoškolská pedagogička z FF PU v Prešove Mgr. Mária Klapáková, PhD.