Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pripravila cyklus video prednášok s názvom Poučne o (zaujímavých témach), ktorý atraktívnym spôsobom sprostredkuje zaujímavé témy. Každý príspevok prinesie nevšedné poznatky z rôznych oblastí, napr. histórie, literatúry, umenia, botaniky, medicíny, masmédií…

Zámerom knižnice je vytvoriť formát krátkych videí (10-20 min.), ktoré poučia aj zabavia čitateľov knižnice a širokú verejnosť v čase, keď sa prednášok, besied či vzdelávacích aktivít nemôžu osobne zúčastniť. Zároveň konkrétne témy sú zvolené tak, aby sprostredkovali informácie, ktoré zvyčajne čitatelia nenájdu v náučných publikáciách. Video prednášky budú k dispozícií na stránke www.vkjb.sk ako súčasť Virtuálnej knižnice, dostupné budú aj na Facebookovej stránke a na YouTube kanáli knižnice. Videá bude uverejňované v týždennej periodicite.

Prvú prednášku s názvom Komunikácia žien so súdmi v Above v 18. storočí odprezentuje Mgr. Radka Palenčárová, doktorandka z Historického ústavu SAV. Ďalšie témy, ktoré chystáme: Metafora v bežnom jazyku, Literatúra v online priestore, Zblízka i zďaleka – cestovanie v 19. storočí a mnohé ďalšie.

Video prednášky z cyklu Poučne o nájdete na našom youtube kanáli alebo vo video sekcii na našom facebooku.