20.11.2019

Mobilná aplikácia v troch jazykových mutáciách slovenčine, maďarčine a angličtine predstavuje stovku pamätných tabúľ, ktoré sú umiestnené v historickom centre Košíc. Tabule pripomínajú významné osobnosti a udalosti späté s mestom. Aplikácia, ktorú je možné používať aj bez pripojenia na internet, zaujme vizualizáciou s využitím 3D záberov, profesionálnym fotografiám a textom a audio sprievodcovi. Ide o jeden z výstupov projektu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) s názvom „Jedným klikom za pamätníkom“. Knižnica, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, financie na projekt získala z Fondu malých projektov Via Carpatia, z programu Interreg. VKJB bola lídrom projektu, ako zahraničného partnera si prizvala Župnú a Mestskú Knižnicu Františka Rákócziho v Miskolci. Maďarský partner spracoval informácie o päťdesiatich pamätných tabuliach na území svojho mesta. Cieľom projektu bolo priblížiť históriu, architektonické pamiatky a významné osobnosti oboch miest a posilniť záujem ľudí o regionálne dejiny.

Aplikácia je voľne dostupná pre mobilné zariadenia cez appstore, stiahnuť si ju možno aj cez QR kódy zverejnené na propagačných materiáloch, či web stránke VKJB. Aplikácia je priateľská aj pre zrakovo znevýhodnených používateľov a to vďaka hovorenému slovu, možnosti zväčšovania písma a fotografií.

Košický samosprávny kraj sa snaží vo svojich kultúrnych zariadeniach zavádzať interaktívne a moderné technológie. V súčasnej dobe už nemôžu byť knižnice len „múzeami kníh“, na prilákanie návštevníkov a mladých čitateľov potrebujú zaujať novými trendmi. Táto aplikácia je skvelým nástrojom, ako to dosiahnuť. Čitateľom pomôže bližšie sa oboznámiť s históriou kraja a mesta Košice, vďaka viacerým jazykovým mutáciám je dostupná pre zahraničných návštevníkov a jej veľkou výhodou je aj to, že ju môžu používať aj zrakovo znevýhodnení užívatelia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Župan ocenil, že projekt realizovali knižnice z partnerských krajov Košického a župy Borsód-Abaúj-Zemplén s tým, že ide o ďalší výsledok vzájomnej spolupráce oboch regionálnych samospráv.

Aplikácia záujemcom v prehľadnej podobe vo forme mapy ponúka rôzne tematické okruhy. Potulky mestom si tak možno naplánovať podľa trasy, ale aj podľa okruhu záujmu. „Unikátnym spôsobom sme prepojili ponuku historických dokumentov v regionálnom oddelení našej knižnice. K jednotlivým tabuliam sú pridané linky, vďaka ktorým sa možno jedným kliknutím dostať do katalógu a vyhľadať konkrétne tituly v našom fonde, alebo u nášho maďarského partnera. Záujemcovia o bližšie informácie o osobnostiach, či udalostiach sú tak nasmerovaní do knižnice priamo k zdroju,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Aplikácia atraktívnou formou, prostredníctvom fotografií, podrobných informácií, audiozáznamu, máp a prepojenia na katalóg knižnice, umožňuje spoznávať zaujímavosti z dejín mesta a regiónu. Pre ľahšiu orientáciu sú jednotlivé pamätné tabule rozdelené do troch skupín – osobnosti, udalosti a budovy. Medzi 53 tabuľami venovanými osobnostiam sú vytvorené ďalšie podskupiny na základe ich povolania – vedci a pedagógovia, duchovní, umelci, spisovatelia a politici. Dovedna 17 tabúľ je venovaných udalostiam a 30 budovám. Aplikácia ponúka možnosť prejsť sa mestom na podľa naplánovanej trasy, ktorá uľahčí orientáciu i hľadanie pamätných tabúľ. K tomu je vytvorená i virtuálna prehliadka, ktorá prevedie návštevníka centrom Košíc z vtáčej perspektívy. Používatelia sa okrem iného dozvedia kde stála najhonosnejšia svetská stavba v Košiciach, kde sídlila najluxusnejšia kaviareň, o pohnutom osudie niektorých tabúľ, ktoré boli odhalené, odstránené, pozmenené a znovuosadené. Pamätné tabule sú v rôznych jazykoch – slovenčine, maďarčine, latinčine, angličtine i hebrejčine.

„História pamätných tabúľ zachovaných na území mesta Košice siaha do stredoveku. Najstaršou exteriérovou pamätnou tabuľou je mramorová doska nad vstupným portálom Urbanovej veže pripomínajúca renesančnú prestavbu objektu v roku 1628. Najmladšia tabuľa, ktorú nájdete v aplikácii, bola odhalená tohto roku pri príležitosti 650. výročia vydania erbovej listiny mestu Košice v roku 1369. Okrem informačnej hodnoty, ktorú poskytujú, nie je zanedbateľná ani tá umelecká. Mnohé z nich zhotovili významní košickí sochári či umelci, ako Vojtech Löffler, Arpád Račko, či Mária Bartuszová,“ priblížila manažérka projektu Erika Palágyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB.

V rámci projektu knižnica Jána Bocatia vyhlásila fotosúťaž s názvom Pamätníky rozprávajú: príbehy, osudy, udalosti. Autori do súťaže prihlásili 120 záberov, ktoré posudzovala odborná porota. Tridsiatka najlepších je vystavená v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5, najúspešnejší autori získali finančnú odmenu. Ďalšími výstupmi sú inštruktážny videofilm, propagačná brožúra a workshopy pre verejnosť a turistických sprievodcov.

Celkový rozpočet projektu, zameraného na zachovanie a propagáciu kultúrneho dedičstva v území, bol 39 200 eur. Pätnástimi percentami sa na spolufinancovaní podieľali partneri projektu.

Linky na stiahnutie aplikácie: 

          

Bulletin Pamätné tabule v Košiciach v pdf

Leták Pamätné tabule v Košiciach v pdf