PAMATNÉ TABULE MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: AKC Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Ľudmila Čičková
Autor fotoreprodukcií: Jaroslav Kerner
Tech. sprac. fotorepro: Ing. Kvetoslav Tulipán, TTS s.r.o.
ISBN: 80-88687-11-X
Počet strán: 104
Počet záznamov: 202