Publikácie

Pamätné tabule v Košiciach

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach – kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja

Zodpovedný redaktor: Ing. Soňa Jakešová

Texty: Mgr. Erika Palágyiová, Mgr. Tomáš Ondrejšík

Preklady: Mgr. Erika Palágyiová, Mgr. Tomáš Ondrejšík, Mgr. Filip Šera

Fotografie: Mgr. Erika Palágyiová

Grafika a tlač: BEKI DESIGN s. r. o.

Rozsah: 48 strán

Rok vydania: 2019

Osudové osmičky

Sprievodca výstavou

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Zodpovedný redaktor: Ing. Soňa Jakešová

Zostavila: Mgr. Erika Palágyiová

Grafický návrh a úprava: Mgr. Ján Šimko

Preklad do maďarčiny: Mgr. Erika Palágyiová

Preklad do angličtiny: Bc. Filip Šera

Rok vydania: 2018

Rozsah: 12 strán

LIBRI INCOGNITI

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Klára Kernerová
Text: Mgr. Tomáš Ondrejšík
Anglický preklad: PhDr. Marianna Dombrovská
Rozsah: 20 strán
Rok vydania: 2012

POETA LAUREATUS IOANNES BOCATIUS (1569-1621)

Zborník z celoslovenskej konferencie
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Klára Kernerová
Zostavovateľka: PhDr. Jana Amrichová
Technický redaktor, grafický návrh obálky: Ján Šimko
Rozsah: 123 strán + prílohy
Rok vydania: 2009
Tlač: Harleqiun, s.r.o, Košice
ISBN: 978-80-88687-26-9

NOC S ANDERSENOM… Ako na to?

Metodický materiál
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zostavil: Ján Šimko
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Počet strán: 20
Rok vydania: 2009

ZA DOBŠINSKÝM, DO ROZPRÁVKY…

Metodický materiál – Slovensko Dobšinskému

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Zostavil: Ján Šimko
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Počet strán: 21
Rok vydania: 2008

TISÍC DOBRÝCH KNÍH

Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zostavovatelia: Mgr. Štefan Kolivoško, PhDr. Jana Amrichová
Zodpovedný redaktor: PhDr. klára Kernerová
Grafická úprava: NIKA, Ján Šimko
Tlač: PONT, s.r.o.
Rok vydania: 2007
ISBN: 978-80-88687-25-2

ĽUDOVÍT ŠTÚR 

Metodický materiál
Zostavovatelia: Ján Šimko, Kveta Čumová
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová 
Úprava: Ján Šimko
Tlač: Verejná knižnica Jána Bocatia
Počet strán: 20
Rok vydania: 2006

TURNIANSKY HRAD

Autorka: Mgr. Gabriela Nagyová
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Úprava: Ján Šimko
Tlač: Harlequin s.r.o., Košice
ISBN: 80 – 88687 – 23 – 3
Počet strán: 40
Počet záznamov: 115

ĽUDOVÁ KULTÚRA KOŠÍC A OKOLIA

Autorka: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová 
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerov á
Prepis a úprava: Viera Kútna
Grafická úprava: Mgr. Róbert Teichman
ISBN: 80-88687-22-5
Počet strán: 67

Počet záznamov: 265

SLOVNÍK ŽIDOVSKÝCH OSOBNOSTÍ KOŠÍC A OKOLIA

Autori: Mgr. Štefan Kolivoško, PhDr. Jana Amrichová,
Alžbeta Chmelárová, Elena Kolivošková, Oľga Mitrová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Elektronická sadzba: Jana Čuriová
Návrh obálky: PhDr. J. Amrichová, Mgr. Š. Kolivoško, Ing. D. Oswaldová
Tlač: PONT s.r.o. Tlačiareň a vydavateľstvo, Seňa 171
ISBN: 80-88687-19-5

Počet strán: 166

LITERÁRNY MIESTOPIS OKOLIA KOŠÍC

Autorka: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bo catia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Viera Kútna, Ing. Iveta Lešková
Tlač: Pont, s.r.o, Košice
ISBN: 80-88687-20-9
Počet strán: 98

Počet záznamov: 202

JEZUITSKÍ HISTORICI V KOŠICIACH

Autori: Mgr. Štefan Eliáš (štúdia), Zuzana Illéšová (bibliografia)
Editor: PhDr. Jana Amrichová
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Úprava: Ľudmila Kolarčíková, Ing. Martin Kučinský
ISBN: 80-88687-08-X
Počet strán: 60
Počet záznamov: 290

PAMÄTNÍKY MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Fotografia na obálke: Alexander Jiroušek
Prepis a úprava: Ľudmila Čičková, Viera Kútna
ISBN: 80-88687-17-9
Počet strán: 53

ERBY MIEST A OBCÍ V OKRESE KOŠICE – OKOLIE

Zostavila: Zuzana Illéšová
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis: Viera Kútna
Úprava: Ľudmila Čičková

ISBN: 80-88687-15-2
Počet strán: 35

DEJINY MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: AKC Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Viera Kútna
Obálka: Ing. Roman Milián
ISBN: 80-88687-12-8
Počet strán: 26
Počet záznamov: 169

PAMÄTNÉ TABULE MESTA KOŠICE

Zostavila: Elena Kolivošková
Vydala: AKC Verejná knižnica Jána Bocatia so sídlom Košice
Tech. red.: PhDr. Jana Amrichová
Zodp. red.: PhDr. Klára Kernerová
Prepis a úprava: Ľudmila Čičková
Autor fotoreprodukcií: Jaroslav Kerner
Tech. sprac. fotorepro: Ing. Kvetoslav Tulipán, TTS s.r.o.
ISBN: 80-88687-11-X
Počet strán: 104
Počet záznamov: 202