Milé čitateľky, milí čitatelia,

pozývame vás na hravé i poučné dopoludnia pre našich najmenších čitateľov a čitateľky. Počas stretnutí si v rámci zážitkového čítania prečítame nejakú rozprávku, riekanku či básničku a budeme sa venovať nejakej aktivite, pohybovej vo forme úlohy či hry alebo tvorivej vo forme jednoduchých maľovaniek, lepenia a ďalších tematických činností.

Stretávať sa budeme vždy posledný piatok v mesiaci na pobočke KVP (Hemerkova 39).

Tešíme sa na vás.