Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach srdečne pozýva všetkých svojich čitateľov na ďalšie stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB.

Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 25. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

Diskutovať budeme o klasickom diele americkej literatúry Francisca Scotta Fitzgeralda s názvom Veľký Gatsby.

Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní.