Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva knihovníčky a knihovníkov na odborné vzdelávanie v rámci cyklu Upgradni sa.

V utorok 30. mája sa o 9:30 uskutoční v hudobnom salóniku (Hlavná 48, Košice) workshop na tému Tímová spolupráca, sebarozvoj a psychohygiena s Vladimírom Lichnerom.

Interaktívny workshop bude zameraný najmä na dôležitosť tímovej spolupráce ako nástroj efektívne fungujúceho pracovného prostredia, na vytvorenie bezpečnej atmosféry v tíme, komunikáciu a spoluprácu v kolektíve s využitím osobnej diverzity. Okrem toho sa bude venovať aj témam sebarozvoja a psychohygieny.

Vladimír Lichner, docent, vedúci na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach, certifikovaný tréner sociálnych zručností a poradca v dištančnom poradenstve. Orientuje sa na oblasti starostlivosti o seba sociálnych pracovníkov, overovanie intervenčného programu starostlivosti o seba a na rizikové správanie rôznych klientskych skupín. Je riaditeľom Linky detskej dôvery v Košiciach a poradcom v tejto organizácii. Participoval ako riešiteľ na viacerých projektoch so zameraním na starostlivosť o seba, rizikové správanie adolescentov a ich radikalizácie v kontexte sociálnej práce.

Na workshop je potrebné sa prihlásiť najneskôr do piatka 26. mája prostredníctvom online formulára (kapacita workshopu bola naplnená).

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Realizáciu projektu Upgradni sa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.