Po uvoľnení mimoriadnych opatrení otvorila Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja, tri pracoviská. Od pondelka 18. mája poskytujeme služby v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5, pobočke na sídlisku KVP na Hemerkovej 39  a hudobnom oddelení na Hlavnej 48. Knižnica pracuje v obmedzenom režime, no už prvý deň po otvorení nás potešil vysoký záujem čitateľov. Medzi prvými, ktorých kroky viedli do našej knižnice,  bol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. „Ďakujem všetkým zamestnancom knižnice, ktorí sa na jej otváranie zodpovedne pripravili v súlade so všetkými nariadeniami hlavného hygienika. Teší ma, že hneď v prvý deň knižnica privítala až 800 návštevníkov. Milo ma prekvapil aj malý darček v podobe záložky do knihy, ktorý dostala prvá stovka čitateľov. Verím, že návštevníci budú aj naďalej disciplinovaní a budú dodržiavať všetky potrebné usmernenia, o ktorých sa dozvedia ešte pred vstupom do knižnice,“ informoval Trnka. Župan tiež ocenil pripravenosť knižnice, vrátane zabezpečenia ochranných prostriedkov. Časť z nich VKJB získala od zriaďovateľa.

Čitatelia VKJB majú možnosť vrátiť i požičiavať si knihy, ktoré vám naši knihovníci pripravujú po predchádzajúcej objednávke cez elektronický katalóg, alebo telefonicky. Vstup medzi police a vlastný výber zatiaľ nie je možný v centrálnej požičovni, v ostatných pracoviskách môže do knižnice vojsť iba obmedzený počet návštevníkov. Hneď prvý deň po otvorení knižnica prevzala 1 600 vrátených kníh a prijala rovnaký počet objednávok. O tom, že čitateľ má knihy pripravené a môže si ich vyzdvihnúť, ho VKJB informuje cez sms správu. Objednané knihy pre čitateľov pripravuje tím knihovníkov, ktorý sa usiluje, aby sa k nim knihy dostali čo najskôr. Z prijatých objednávok počas prvého dňa sme do niekoľkých hodín vybavili viac ako 800. Niektorí naši kolegovia mali počas „šichty“ pustený krokomer. Na konci smeny bolo jasné, že medzi policami každý odkráčal viac ako 10 kilometrov.

Vo VKJB knihy preberáme osobne, mnohí čitatelia už využili možnosť vrátiť ich do biblioboxu pred vstupom do centrálnej požičovne. Knihy následne putujú do 5-dňovej karantény a až potom budú uvoľnené na ďalšie požičanie. Z knižnice Jána Bocatia máme v súčasnosti požičaných 21 tisíc kníh, ktoré sa budú postupne vracať do políc, pričom so všetkými vrátenými knihami manipulujeme podľa hygienických nariadení.

Knižnica pripravila pre čitateľov niekoľko bonusov. Patrí k nim odpustenie sankčného poplatku za knihy vrátené po termíne. Počas mimoriadnej situácie sme zastavili vytváranie nových upomienok a vyhlásili generálny pardón na prvé tri už zaslané upomienky. Zároveň sme čitateľom bezplatne predĺžili členstvo do 30. júna.

Ďalšie pracoviská plánujeme otvárať v závislosti od pokynov hlavného hygienika. Viaceré pobočky majú dispozičné obmedzenia, pre ktoré nie je možné dodržať platné nariadenia, ako napríklad vyčlenenie samostatnej karanténnej miestnosti pre vrátené knihy. Všetci čitatelia VKJB však môžu  služby využívať v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5.

Bližšie informácie o aktuálne poskytovaných službách a podmienkach ich využívania dopĺňame a zverejňujeme na webstránke VKJB. Čitateľov informujeme aj cez sociálne siete, aktuálne k nim ako novinka pribudol Instagram.