Pozvánka na virtuálnu prehliadku výstavy Prvý dotyk so slobodou

 Pred 33 rokmi zažili obyvatelia Československa Prvý dotyk so slobodou. Mnohí si na tieto udalosti spomínajú, pre mladšiu generáciu  je to dávna minulosť. Udalosti, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii, ale aj tie, ktoré formovali nový život v slobode, si môžete pripomenúť vďaka virtuálnej prehliadke výstavy, ktorú ponúka Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Výstava vo fyzickej podobe mala premiéru pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie, no zostala trvalo dostupná vďaka online dostupnej 3D prehliadke. Výstavu ponúka knižnica Jána Bocatia na svojej web stránke vo Virtuálnej knižnici https://nezna.3-d.sk/

Výstava atraktívnym spôsobom približuje kľúčové udalosti z novembra ´89. Autori ju pripravili tak, aby zaujala najmä mladú generáciu. Tomu je prispôsobené grafické spracovanie s rukopisom komiksu, veľkoformátové fotografie masových protestov v Košiciach a interaktívne prvky. Do vizuálu výstavy sú zakomponované autentické výroky respondentov a aktérov, tak ako boli publikované v dobovej tlači. Výstavu pripravila  Verejná knižnica Jána Bocatia v partnerstve s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Ústavom pamäti národa a Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Vystavené dokumenty približujú, čomu museli čeliť spoločnosť a ľudia pred pádom totality, ako aj míľniky diania po 17. novembri 1989. Odborníci z katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ sa podieľali  na textovej časti výstavy, ktorá zasadzuje udalosti z roku 1989 v Československu a na Slovenku do európskeho kontextu a približuje ich korene do diania v roku 1939. Ústav pamäti národa okrem iných dokumentov prispel doposiaľ nezverejnenými situačným správami z archívov Štátnej bezpečnosti, v ktorých jej agenti podávali správy z diania v uliciach. Na výstave dominujú správy z Košíc.

Revolučné udalosti z novembra 1989 mali svoju predohru v rozmachu opozičných aktivít v druhej polovici 80. rokov. Aktivizácia odporcov režimu – disidentov, intelektuálov, občianskych aktivistov i skrytej cirkvi vyústili do Charty 77 a Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988. Študentská demonštrácia v Bratislave 16. novembra 1989 a brutálne potlačená demonštrácia v Prahe 17. novembra 1989 boli spúšťačmi vedúcimi k pádu komunistického režimu v Československu.

Cieľom výstavy Prvý dotyk so slobodou nie je podať lineárny, historický výklad novembrových udalostí v Československu, na Slovensku či v Košiciach. Zámerom je vzbudiť v návštevníkoch úvahy o tom, čoho sme súčasťou, že sme to my, jednotlivci, ktorí tvoríme dejiny, a že sme to my, jednotlivci, ktorí nesieme za život v demokratických podmienkach zodpovednosť.