Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva všetkých svojich čitateľov na stretnutie Čitateľského klubu pri VKJB. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 30. septembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5. Budeme sa rozprávať o knihe slovenskej prozaičky Ivany Gibovej Eklektik bastard.

Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto si prosím pripravte potvrdenie o očkovaní.